×

Contact us

Schedule
2016 onwards


           

Mumbai Andheri

  8 Am - 9 am 9 am - 10 am 10 am - 11 am 11 am - 12 pm 12 pm - 1 pm 1 pm - 2 pm 2 pm - 3 pm 3 pm - 4 pm 4 pm - 5 pm 5 pm - 6 pm 6 pm - 7 pm 7 pm - 8 pm 8 pm - 9 pm
Monday - - - - - - - - - - Urban Choreo Alisha Jazz Svetana All Levels -
Tuesday - - - - - - - - - Contemporary Eden All Levels Jazz Funk Anisha - -
Wednesday - - - - - - - - - - Urban Choreo Alisha Jazz Svetana All Levels -
Thursday - - - - - - - - - Contemporary Eden All Levels Jazz Funk Anisha - -
Friday
Saturday - - - - - - - - Contemporary Tushar - - - -
Sunday - - - - - - - - Contemporary Tushar - - - -